: . .
European Chess House: . . Herceg Novi
competition: first prizeEuropean Chess House : . . Herceg Novicompetition: first prize, 2008


Grozdana Šišović
Dejan Milanović
Milan Španjević