Dimitrije Tucovic Square
: . .

Dimitrije Tucovic Square; Slavija, Belgrade; re:a.c.t + 4of7 : . . Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Milutin Cerović, Đorđe Stojanović, Jelena Milošević